Giełda

RB 6/2014 WZ 31.03.2014

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 31.03.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 16 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 15 marca 2014 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

03.03.2014

więcej >>

Raport roczny 2012/2013

Podaliśmy do wiadomości raport roczny jednostkowy za 2012/2013. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

04.02.2014

więcej >>

Firmy z grupy

Budujemy nową fabrykę Suwary Tech !!!

Z początkiem lipca rozpoczeliśmy budowę nowego zakładu produkcyjnego. Planowanie zakończenie inwestycji w marcu 2014 r.

Nowa fabryka Suwary Tech

Kanister 20 L z lejkiem

Kanistry 4 i 5 litrów z wkładanym lejkiem

Uzupełniliśmy ofertę kanistrów o wzór 20 L z miejscem na lejek. Kanister jest sprzedawany w komplecie z lejkiem pasującym do gwintu Suwary fi 52 mm. Konstrukcja oparta jest na naszym dotychczasowym kanistrze - K-20N.

Aktualności

Nowy kanister 10 L z lejkiem

Z początkiem lipca wprowadzamy do oferty nowy kanister 10 L z miejscem na lejek

09.07.2013

więcej >>

Kanister 20 L z lejkiem

Uzupełniliśmy ofertę kanistrów o wzór 20 L z miejscem na lejek. Kanister jest sprzedawany w komplecie z lejkiem pasującym do gwintu Suwary fi 52 mm

10.07.2013

więcej >>

Nowy lejek fi 52 mm

Naszą ofertę poszerzamy o lejek fi 52 mm dedykowany do kanistrów 10 i 20L

09.07.2013

więcej >>