Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Suwary S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostaje na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00
w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47 w PabianicachKapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:

Seria akcji

Liczba akcji

Liczba głosów

A

2.097.760

2.097.760

B

2.097.760

2.097.760

C

419 550

419.550

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał

Akcjonariusze, którzy nie prześlą do Spółki Zaświadczenia z Biura Maklerskiego, proszeni są o zabranie ze sobą Zaświadczenia na Walne Zgromadzenie. Okazanie Zaświadczenia nie jest warunkiem koniecznym udziału w Walnym Zgromadzeniu. Stanowi ono jedynie zabezpieczenie w przypadku niekompletnej listy akcjonariuszy nadesłanej przez KDPW.


Kontakt dla akcjonariuszy:


Biuro Zarządu Spółki, nr tel. 48 42 225 22 05, fax. +48 42 214 53 31, e-mail: wza@suwary.com.pl

08.02.2017

<< powrót