Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Spółka » Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 28 marca 2018 roku

Zarząd Suwary S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostaje na dzień 28 marca 2018 roku godz. 13:00
w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47 w PabianicachKapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:

Seria akcji

Liczba akcji

Liczba głosów

A

2.097.760

2.097.760

B

2.097.760

2.097.760

C

419 550

419.550

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictw

Wzór instrukcji dla Pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Protokół ZWZA 2018

Akcjonariusze, którzy nie prześlą do Spółki Zaświadczenia z Biura Maklerskiego, proszeni są o zabranie ze sobą Zaświadczenia na Walne Zgromadzenie. Okazanie Zaświadczenia nie jest warunkiem koniecznym udziału w Walnym Zgromadzeniu. Stanowi ono jedynie zabezpieczenie w przypadku niekompletnej listy akcjonariuszy nadesłanej przez KDPW.


Kontakt dla akcjonariuszy:


Pełnomocnik Spółki, nr tel. 48 42 225 22 06, fax. +48 42 214 53 31, e-mail: wza@suwary.com.pl

<< powrót