Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Spółka » Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 28 maja 2020 roku godz.12:00

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 maja 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz projektami uchwał.

 Podstawa prawna

Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:

Seria akcji

Liczba akcji

Liczba głosów

A

2.097.760

2.097.760

B

2.097.760

2.097.760

C

419 550

419.550

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.

Ogłoszenie

Projekty uchwał 

Wzór pełnomocnictwa

Wzór instrukcji do głosowania

Załaczniki 

 

Kontakt dla akcjonariuszy:


Pełnomocnik Spółki, nr tel. 698 633 565  e-mail: wza@suwary.com.pl

<< powrót