Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Biuro prasowe » Komunikaty prasowe

GRUPA SUWARY W III KWARTALE 2013/2014: DOBRE WYNIKI DZIĘKI ZMNIEJSZENIU KOSZTÓW

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w III kwartale roku obrotowego 2013/2014 (trzeci kwartał roku obrotowego grupy jest drugim kwartałem roku kalendarzowego) przychody w wysokości 24,29 mln zł. co pozwoliło osiągnąć ponad 2 mln zł zysku netto.

 

Zarówno bieżący kwartał jak i bieżący rok narastająco są dla Grupy bardzo dobrym okresem. Porównując dane dla poszczególnych kwartałów bieżącego okresu obrotowego widzimy wzrost wszystkich podstawowych danych finansowych. Szczególnie na uwagę zasługuje systematyczny wzrost rentowności prowadzonej działalności.

 

Porównanie podstawowych danych finansowych dla poszczególnych kwartałów bieżącego roku obrotowego zawiera tabela 1:

 

Tabela 1 (dane w T PLN):

2013/2014

1Q

2Q

3Q

sprzedaż

            21 637,00   

            24 298,00    

            24 291,00   

wynik brutto na sprzedaży

               3 462,00   

               4 831,00   

               5 837,00   

wynik przed opodatkowaniem

                  150,00   

               1 465,00   

               2 573,00   

wynik netto

-                179,00   

               1 244,00   

               2 025,00   

EBITDA

               2 119,00   

               3 289,00   

               4 322,00   

 

 

 

 

 

 

Porównanie podstawowych danych finansowych dla okresów 01.04 -  30.06 za ostatnie 5 lat zawiera tabela 2:

 

Tabela 2 (dane w T PLN):

Pojedyncze kwartały

2Q 2009*

2Q 2010*

3Q 2011/2012

3Q 2012/2013

3Q 2013/2014

sprzedaż

            12 482,00   

            22 883,00   

            27 587,00   

           25 783,44   

           24 291,00   

wynik brutto na sprzedaży

               2 761,00   

               4 539,00   

               5 493,00   

              5 604,66   

              5 837,00   

wynik przed opodatkowaniem

                  395,00   

               1 193,00   

               1 870,00   

              1 933,27   

              2 573,00   

wynik netto

                  323,00   

                  984,00   

                  979,00   

              1 525,89   

              2 025,00   

EBITDA

               1 004,00   

               2 418,00   

              2 783,00   

              3 262,44   

              4 322,00   

*do końca 2010 rok obrotowy Suwary S.A. obejmował okres od 01.01 do 31.12

 

Porównanie podstawowych danych dla okresów 9 miesięcy roku 2012/2013 oraz 2013/2014 zawiera tabela 3

Tabela 3 (dane w T PLN):

okres 01.10.-30.06

od 01.10.2013 do 30.06.2014

od 01.10.2012 do 30.06.2013

Porównanie (2014/2013)

sprzedaż

             70 226   

             70 559   

99,5%

wynik brutto na sprzedaży

             14 130   

             14 087   

100,3%

wynik netto

               3 090   

               1 632   

189,3%

EBITDA

               9 730   

               7 299   

133,3%

EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja

 

Przedstawione dane wskazują na stabilny poziom przychodów realizowanych przez spółki Grupy na przestrzeni ostatnich lat. Z jednej strony widoczne jest niewielki wzrost rentowności realizowanej sprzedaży. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na fakt, iż spółki Grupy prowadzą aktywne działania związane z obniżeniem pozaprodukcyjnych kosztów funkcjonowania.

Prowadzone działania w połączeniu ze wzrostem przychodów operacyjnych i spadkiem kosztów operacyjnych i  finansowych pozwoliły na uzyskanie wyniku finansowego netto (za 9 miesięcy roku 2013/2014) o 89% wyższego niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie Grupa zrealizowała znaczny wzrost EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego, który wyniósł 33% , co dało wzrost o prawie 2,4 miliona PLN.

Wszystkie opisane powyżej efekty Grupa osiągnęła niezależnie od faktu kończenia inwestycji związanych z budową nowego zakładu  produkcyjnego w Ksawerowie.

Na III kwartał bieżącego roku przypada okres zakończenia inwestycji jej odbioru oraz prób maszyn. Wszystkie te czynności stanowią dla Grupy znaczne obciążenie finansowe i kosztowe, natomiast nie generują jeszcze przychodów ze sprzedaży – uruchomienie produkcji w nowym zakładzie miało miejsce w czerwcu br.

 

ZNACZĄCE ZDARZENIA

 

W dniu 15.04.2014r. Suwary Tech Sp. z o.o., spółka zależna emitenta, otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku produkcyjno magazynowego usytuowanego na obszarze  3,862 ha. nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ulicy Szkolnej. Od tego momentu Spółka mogła rozpocząć wyposażenie budynku zajmującego łączną powierzchnię  6.817 m2

Zakończona inwestycja na gruncie prywatnym uzyskała Zezwolenie na działalność w ŁSSE nr 174 w dniu 21 grudnia 2010 roku, dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach strategicznego ukierunkowania  spółek z Grupy Kapitałowej SUWARY  na innowacyjność technologiczną i produktową.

W dniu 25.06.2014r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego zakładu produkcyjnego.

Od dnia 01.06.2014 Spółka Suwary Tech Sp. z o.o.,  rozpoczęła produkcję w nowo uruchomionym zakładzie produkcyjnym.

Aktualnie w obiekcie produkowane są wyroby z tworzyw sztucznych w technologii bezodpadowej na czterech liniach produkcyjnych. Na rok 2014 planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch linii produkujących opakowania.

 

Spółka będzie wykorzystywać  ulgę podatkową w Łódzkiej SSE w Ksawerowie -

zwolnienie z podatku dochodowego dochodów w łącznej wysokości 118 mln PLN co da oszczędności w wysokości  22,4 mln PLN.

Otwarcie nowej fabryki przetwórstwa tworzyw sztucznych jest częścią strategii zakładającej osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku w porównaniu do roku 2009.

 

 

„Zakończony kwartał był dla Grupy Suwary okresem intensywnej pracy związanej z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego. Zrealizowana inwestycja spółki zależnej Suwary Tech jest najbardziej nowoczesnym obiektem w Grupie Suwary i jednym z najbardziej nowoczesnych w branży.  Kolejną inwestycją Grupy był zakup automatu do kompletowania detali dla Kartpol Group. Zakup ten związany był ze wzrostem sprzedaży eksportowej tej części produkcji spółki zależnej.   Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały z powodzeniem zrealizowane i już zaczynają przynosić wymierne korzyści.

Wyniki Grupy oraz planowy, stabilny rozwój wszystkich spółek, dają nam powód aby sądzić, że cel ogłoszonej w 2009 r. przez Spółkę strategii - czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku zostanie osiągnięty.”  Pierwsze podwojenie EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży zostało zrealizowane do końca 2012 r. - powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

 

 

Dodatkowych informacji mediom udziela:

 

Walter T. Kuskowski

Prezes Suwary S. A.

e-mail: wkuskowski@wtbvc.com

 

Biuro Zarządu Suwary S.A.

42/225 22 49

 

 

INFORMACJA O SUWARY S. A. I GRUPIE KAPITALOWEJ WENTWORTH

Suwary S. A. jest wiodącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych w Polsce, a jego produkty charakteryzują się wysoką jakością i innowacyjnością. Firma jest wyposażona w nowoczesny park maszynowy, dzięki czemu spełnia zindywidualizowane oczekiwania klientów. Suwary S. A. wykorzystuje do swojej produkcji surowce najlepszych dostawców i spełnia najbardziej restrykcyjne międzynarodowe standardy. W 1996 roku Suwary S.A. wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, certyfikowany i potwierdzony przez TUV w Essen. Firma ma ponad 50 lat doświadczenia.

Od 1998 roku SUWARY S. A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od września 2009 roku spółka Suwary S.A. jest częścią grupy kapitałowej Wentworth. Od 2010 Spółka tworzy Grupę Kapitałową Suwary. Aktualnie w skład Grupy wchodzą: Kartpol Group Sp. z o.o., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o.

 

Wentworth Group jest międzynarodową grupą firm z siedzibą w Stoney Creek w Kanadzie. Grupa produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy do produkcji opakowań wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth pojemniki z tworzyw sztucznych są używane codziennie do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy są największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań.

Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie i 1 w USA. Grupa utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach.

Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody spółki w 2013 roku przekroczyły 500 mln zł. Grupa działa w Polsce od 1998 r.

<< powrót