Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Spółka

Akcjonariat

Akcjonariat Suwary S.A.

 

Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów
Walter T. Kuskowski * 3 039 777 65,87% 3 039 777 65,87%
Porozumienie** 998 516 21,63% 998 516 21,63%
Inni akcjonariusze 576 777 12,50% 576 777 12,50%
OGÓŁEM 4 615 070 100,00% 4 615 070 100,00%

 * Poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o.  i Savtec Sp. z o.o.
**Porozumienie Maria Rascheva i Sungai PE Holdings Ltd. Członek Rady Nadzorczej Pan Petre Manzelov jest podmiotem powiązanym z Panią Marią Rachevą oraz spółką Sungai PE Holdings Ltd.

kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:

2.097.760 akcji Serii A
2.097.760 akcji Serii B.
419 550 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł.