Giełda

Raport półroczny 2017

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

29.06.2017

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Unia

Projekty w ramach dofinansowań

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

Tytuł projektu:
WZROST INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W WYNIKU URUCHOMIENIA LINII PRODUKCYJNEJ DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ WIELOWARSTWOWYCH O POJEMNOŚCI DO 30 L.

Kwota dofinansowania: 1 496 198,00 PLN
Projekt zakończony. 

 


 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Działanie 4.3. Kredyt technologiczny.

Tytuł projektu:
Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Kwota przyznanej premii technologicznej: 1 580 310,00 PLN
Projekt w trakcie realizacji

 


 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Działanie 4.3. Kredyt technologiczny.

Tytuł projektu:
Innowacyjna technologia specjalnego systemu chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.

Kwota przyznanej premii technologicznej: 1 584 675,00 PLN
Projekt w trakcie realizacji

 


 

Projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006
Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Tytuł projektu:
Zakup innowacyjnej linii do ciągłego wytłaczania dwutworzywowego wraz z rozdmuchem.

Kwota dofinansowania: 1 130 607,00 PLN
Projekt zrealizowany.