Giełda

Raport półroczny 2017

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

29.06.2017

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Kontakt

Kontakt


Suwary Spółka Akcyjna
Siedziba i adres:
95-200 Pabianice
ulica Piotra Skargi 45/47
tel. (42) 22 52 200, fax (42) 21 45 331
e-mail:

Suwary S.A. Zakład Bydgoszcz
Siedziba i adres:
85-461 Bydgoszcz
ulica Srebrna 20
tel. (52) 581 77 70, fax (52) 581 77 69
e-mail:


Pokaż Suwary S.A. na większej mapie

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 471121807
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 731-10-07-350
Wysokość kapiału zakładowego: 9 230 140 zł
Sądem właściwym dla Spółki jest Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowgo - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000200472

Zarząd Firmy

Walter Tymon Kuskowski - Prezes Zarządu

Piotr Stachowicz - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy


Relacje Inwestorskie

Kierownik Biura Zarządu:
Katarzyna Muszyńska
(+48 42) 22 52 249
fax (+48 42) 214 53 31
tel. kom. +48 600 996 534
kmuszynska@suwary.com.pl

Dział Handlowy

Kierownik Działu Handlu:
Edyta Watała
(+48 42) 22 52 218
fax (+48 42) 22 52 216
kom. 664 183 349
ewatala@suwary.com.pl

Anna Rydzyńska
(+48 42) 22 52 214
kom. 600 996 526
arydzynska@suwary.com.pl

Elżbieta Grabowska
(+48 42) 22 52 215
kom. 795 126 875
egrabowska@suwary.com.pl

Jolanta Biernacka
(+48 42) 22 52 215
kom. 662 256 868
jbiernacka@suwary.com.pl

Piotr Bieńkowski
(+48 42) 22 52 237
kom. 600 996 527
pbienkowski@suwary.com.pl

Specjalista ds. Exportu:
Magdalena Nowicka
(+48 42) 22 52 205
kom. 795 112 511
mnowicka@suwary.com.pl

Dział Zaopatrzenia i Logistyki

Kierownik Działu Zaopatrzenia:
Piotr Gołębiowski
(+48 42) 22 52 217
fax (+48 42) 21 52 559
kom. 604 427 530
pgolebiowski@suwary.com.pl

Krzysztof Madaj
(+48 42) 22 52 202
fax (+48 42) 21 52 559
kom. 600 996 537
kmadaj@suwary.com.pl