Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Spółka

Walne zgromadzenie

Regulamim Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.03.2021 r. 03.03.2021

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 28 maja 2020 godz. 12:00 30.04.2020

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 maja 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz projektami uchwał.

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 31 marca 2020 roku 05.03.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostaje na dzień 31 marca 2020 roku godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach

więcej >>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2019 roku 18.11.2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostaje na dzień 19 grudnia 2019 roku godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach.

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 27 marca 2019 roku 01.03.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostaje na dzień 27 marca 2019 roku godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach.

więcej >>